background

ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਲਾਹ | ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ?

“ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ?”

ਜੇਕਰਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਦ , ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖਰਚ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ - ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੱਖੋ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ flirty ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਾ ਕਰੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੌਕੇ ਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸ਼ਾਇਦਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਾਪਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.Dating Prospect tinnazz
Dating Prospect jashub101
Dating Prospect jasonllyd
Dating Prospect martha900
Dating Prospect happyhoh
Dating Prospect jash00
Dating Prospect maryhs
Dating Prospect alankurdish
Dating Prospect ogbonnaya
Dating Prospect lovingeagle
Dating Prospect victoria
Dating Prospect blessmemabel
Dating Prospect juliya
Dating Prospect faraz
Dating Prospect brazianboy88
Dating Prospect homebrown


How to Know if You're Coming On Too Strong?

ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਵਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੱਖੋ. ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈਲੋ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੱਕੋ.

ਆਪਣੇਸਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਛਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ) ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਕਰੋ. ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਣ.

ਜੇਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਵੀ clingy ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਪ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ nonchalant ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਓ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੀਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.Dating Prospect barbaraferfloyd
Dating Prospect kaliope
Dating Prospect keke
Dating Prospect actress278
Dating Prospect loveth53
Dating Prospect freyalovee
Dating Prospect karlalove
Dating Prospect sirk4lyon
Dating Prospect bjones
Dating Prospect spluxx
Dating Prospect arik
Dating Prospect sabrinamiles001
Dating Prospect halli28
Dating Prospect surrender7
Dating Prospect ryshek
Dating Prospect frida1989background

ਸਿੰਗਲਜ਼ ਡੇਟਿੰਗ

ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 100% ਮੁਫਤ ਸਿੰਗਲਜ਼ Datingਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ. Free ਲਈ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਤਿਆਰ ਲੱਭੋ. ਮੁਫਤ Datingਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ.

background

ਕੋਗਰ ਡੇਟਿੰਗ

ਨੰਬਰ 1 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਕੋਗਰ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ. ਮੁਫਤ ਕੋਗਰ ਡੇਟਿੰਗ. ਹੁਣ ਹੌਟ ਕੌਗਰਸ ਅਤੇ ਕਿubਬਜ਼ Onlineਨਲਾਈਨ ਲੱਭੋ. 1000 ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ. ਜ਼ ਕਰੋ.

background

ਕਰਾਚੀ ਡੇਟਿੰਗ

ਕਰਾਚੀ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਫਤ Datingਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ. ਪਿਆਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਰੋਮਾਂਸ, ਆਮ ਡੇਟਿੰਗ & ਵਿਆਹ. 100% ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਾਚੀ ਡੇਟਿੰਗ.


ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਡੇਟਿੰਗ | ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਲਿੰਚਡ Womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ humor ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ
ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਡ ਲਵ-ਸਥਿਰ-ਸਿੰਗਲ ਜੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਉੱਥੇ 5 ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿਣ, ਅਰਥਾਤ: ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਈਰਖਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ | ਇਹ ਹੋ 4 ਕਦਮ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਆ, ਭਰਮਾਉਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਆਦਰਸ਼ ਡੇਟਿੰਗ ਸਪਾਟ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ | ਇੱਕ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਿਆਉਣ
ਡੇਟਿੰਗ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾ ਲੋਕ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਡੇਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਹੈ
ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਲਾਹ | ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ?
ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੂਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ...
8 ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਝਾਅ | ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ & ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ...
ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ & ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ...