background

Camgymeriadau sy'n Ei Gwneud hi'n Anodd Dod o hyd i Gyplau Cariad-Sefy

“ 5 camgymeriad a all eich cadw'n wallgof”

efallai y byddwch chi'n gofyn pam hyd yn hyn rydych chi'n dal i daro. Efallai eich bod chi'n teimlo na fydd cariad byth yn dod atoch chi. Mae'n bryd camu'n ôl am eiliad i feddwl pam na allwch sefydlu perthynas iach a pharhaol. Y camgymeriadau 5 y mae person yn aml yn eu gwneud fel eu bod yn parhau i gael eu carcharu yw:

  1. OftencomplaMeddwl
  2. a chynllunio yn rhy bell
  3. Problemau ariannol
  4. Iselder
  5. cenfigennus
  6. oherwydd nad yw wedi dod o hyd i gariad

Ydych chi'n teimlo'n aml yn cwyno am eich diwrnod? Nid yw menywod neu ddynion eisiau gwrando ar fanylion straeon dramatig yn eich bywyd bob dydd.Dating Prospect chelsea
Dating Prospect kaliope
Dating Prospect jasonllyd
Dating Prospect sirk4lyon
Dating Prospect halli28
Dating Prospect homebrown
Dating Prospect olga
Dating Prospect helenas96
Dating Prospect tinnazz
Dating Prospect actress278
Dating Prospect loretta
Dating Prospect martha900
Dating Prospect ggirl
Dating Prospect aisling
Dating Prospect barbaraferfloyd
Dating Prospect shubham


5 kesalahan yang dapat membuatmu tetap jomblo

Theywant i'ch gweld fel meddwl cadarnhaol ac yn gallu delio â phroblemau dyddiol.

Os gofynnwch am gynllun perthynas sy'n mynd yn rhy bell, mae'n bosibl bod eich partner yn syth yn colli eich diddordeb mewn chi. Gallech fod wedi gwneud iddi deimlo'n ofnus dros eich cynlluniau perthynas yn y dyfodol. Yn lle hynny ceisiwch wneud lle i'ch partner werthfawrogi ei gilydd trwy scolds cynnes neu efallai rhywfaint o seduction anniben o bryd i'w gilydd. Bydd wrth ei fodd â'r ffaith eich bod yn dal i roi lle iddynt fwynhau'r berthynas hon.

Ifyou meddwl bod yn jomblo yn broblem, mae siawns y dylech fynd allan ar unwaith a dod o hyd i bartner dyddio, ond cofiwch, peidiwch â bod yn ddrwg. Cymerwch amser yn araf a bydd cariad yn dod i mewn i'w ben ei hun. Os ydych chi'n rhy brysur gyda gwaith a gweithgareddau efallai y byddwch chi'n colli'r cyfle o garu. Cymerwch eiliad ac edrychwch o'ch cwmpas. Rhowch sylw i rai pobl newydd a pheidiwch â bod ofn taflu gwên a dod yn gyfarwydd â nhw. Os ydych chi'n teimlo'n flinedig o fod yn archddyfarniad, dechreuwch ddod yn gyfarwydd â phobl newydd.

Materion iffinancial yw eich prif flaenoriaeth, mae angen i chi werthuso eich cyllid cyn gwneud cyfyngiadau ar gyflwr eich partner. Hyd yn oed os oes rhaid sefydlu eich partner, ond mae hyd yn oed yn fwy pwysig gweld rhywbeth arall fel personoliaeth. A yw eich partner yn dda, yn dosturiol ac yn onest? Os ydyn nhw, ewch ymlaen i weld ble y gall y berthynas barhau. Os ydych chi'n genfigennus, mae siawns y bydd eich cariad yn cwympo oherwydd ei fod yn parhau i fod yn dawel bob mynd i'r afael â phroblem.Dating Prospect jashub101
Dating Prospect lovingeagle
Dating Prospect ryshek
Dating Prospect keke
Dating Prospect thelma
Dating Prospect gentleart689
Dating Prospect mr8
Dating Prospect blessmemabel
Dating Prospect juliya
Dating Prospect arik
Dating Prospect crazything05
Dating Prospect surrender7
Dating Prospect freyalovee
Dating Prospect spluxx
Dating Prospect paullo
Dating Prospect sabrinamiles001background

Cristnogion Dyddio

100% Cymuned Dyddio Cristnogion Am Ddim. Cwrdd Senglau o'r un anian Now.

background

Dating Americanaidd

Dod o hyd i'ch partner perffaith ar Dating Americanaidd - 100% Am ddim!

background

Dating interracial

Rhif 1 Safle Dyddio Interracial Am Ddim Mwyaf a Poblogaidd. Mingle gyda 1000au neu Senglau Du, Gwyn, Asiaidd a Latino Agored i Berthnasoedd Interracial.