background

Cyngor ar Berthynas | Sut i Wybod a Ydych chi'n Dod Yn Rhy Gryf?

“ Sut i wybod os ydych chi'n dod ymlaen yn rhy gryf?”

Pan fyddwch yn cymryd rhan mewn perthynas, mae'n debyg y byddwch yn ymroi eich hun i dreulio cymaint o amser gyda chi partner ag y gallwch. Fodd bynnag, efallai eich bod yn dod ymlaen yn rhy gryf. Gallwch benderfynu a ydych chi trwy gadw llygad am arwyddion penodol fel gormod o gyswllt - mae galw'n ddyddiol yn rhy gryf. Os ydych chi'n newydd i'r berthynas neu eisiau dechrau perthynas, cadwch ef yn achlysurol ac yn gyfeillgar. Gwnewch yn siŵr bod eich sgyrsiau yn hwyl ac yn fflyrti ond peidiwch â'i osod ar rhy drwchus. Os ydych yn rhy gwthio am berthynas, cyfleoedd neu bydd eich diddordeb cariad yn ôl i ffwrdd oddi wrthych.

Efallai eich bod yn cael signalau cymysg neu nad yw eich diddordeb cariad yn ateb eich galwadau. Mae hyn yn arwydd arall eich bod yn dod ymlaen yn rhy gryf ac nid yw ef neu hi mor i mewn i chi ag y gallech fod wedi gobeithio. Mae angen i chi yn ôl i ffwrdd a rhoi rhywfaint o amser i'r person hwnnw feddwl am yr hyn maen nhw ei eisiau.Dating Prospect victoria
Dating Prospect ggirl
Dating Prospect shubham
Dating Prospect faraz
Dating Prospect chelsea
Dating Prospect tinnazz
Dating Prospect loretta
Dating Prospect alankurdish
Dating Prospect lovingeagle
Dating Prospect arik
Dating Prospect homebrown
Dating Prospect emy0711
Dating Prospect actress278
Dating Prospect karlalove
Dating Prospect jashub101
Dating Prospect halli28


How to Know if You're Coming On Too Strong?

Os oes gan y person hwnnw ddiddordeb gwirioneddol ynoch chi, byddant yn cael gafael arnoch pan fydd yr amser yn iawn. Yn y cyfamser, cadwch bethau achosol a golau. Mae helo gyfeillgar o bryd i'w gilydd yn dderbyniol ond peidiwch â gwthio am unrhyw beth mwy na ffrindiau.

Gwneud cynlluniau yn eich pen sy'n neidio y dryll (cynllunio rhy bell ymlaen ar eich pen eich hun) yn arwydd o ddod ymlaen yn rhy gryf. Yn lle hynny, dylech ofyn i'ch diddordeb cariad yr hyn yr hoffai ef neu hi ei wneud os oes unrhyw beth o gwbl. Os ydynt am fynd allan ar ddyddiad gyda chi, byddant yn gwneud iddo ddigwydd. Peidiwch â chynllunio dyddiad heb drafod yn gyntaf gyda'ch diddordeb cariad. Efallai na fyddant yn i mewn i'r syniad o fynd allan ar ddyddiad gyda chi ar hyn o bryd. Efallai y byddant yn teimlo dan bwysau i fynd allan gyda chi os ydych chi'n gwthio'r mater yn ormodol.

Os yw eich diddordeb cariad yn teimlo nad ydych yn parchu eu gofod, byddwch yn sylwi pan fyddant yn eich osgoi. Mae angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn rhoi lle i'r person hwnnw anadlu. Mae bod yn rhy glingy ac i fyny yn eu gofod personol yn gwneud iddynt deimlo'n anghyfforddus. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnal agwedd gadarnhaol a hyd yn oed agwedd nonchalant fel pe nad yw'n trafferthu chi naill ffordd neu'r llall os yw ef neu hi eisiau hyd yn hyn i chi neu beidio. Os ydych yn gweithredu fel hyn, bydd yn debygol brig diddordeb y person hwnnw a byddant yn gofyn i chi ar ddyddiad mewn dim o amser.Dating Prospect surrender7
Dating Prospect paullo
Dating Prospect olga
Dating Prospect barbaraferfloyd
Dating Prospect crazything05
Dating Prospect jash00
Dating Prospect frida1989
Dating Prospect juliya
Dating Prospect martha900
Dating Prospect kaliope
Dating Prospect thelma
Dating Prospect blessmemabel
Dating Prospect galdur1
Dating Prospect freyalovee
Dating Prospect ogbonnaya
Dating Prospect maryhsbackground

Dating Iran

Safle Rhwydweithio Cymdeithasol y rhan fwyaf dibynadwy yn Iran. Dod o hyd i Senglau Persia Deniadol ar gyfer Cariad, Dyddio, Rhamant a Mwy. Merched Iran Sengl Difrifol Ar gael Ar-lein Nawr i Sgwrsio.

background

Nyrsys Dyddio

Croeso i Nyrsys Dyddio. 100% Am ddim i Ymuno a Defnyddio. Croeso i nyrsys a phobl sy'n ceisio cymysgedda gyda Nyrsys Sengl.

background

Dating Indonesia

Croeso i Safle Dyddio Ar-lein rhad ac am ddim mwyaf Poblogaidd Indonesia. Cwrdd Beautiful Indonesia Merched & Guys chwilio am Partneriaid Bywyd & Hwyl. Ymunwch Am Ddim Nawr.